G a SOŠE Sedlčany

Škola

Daň z příjmů fyzických osob 2023

procvičování otázky

Daňová evidence 2022 tvrzení ANO / NE

testování otázky

Finanční účetnictví 2022 tvrzení ANO/NE

testování otázky

Mzdy

procvičování účtování

Nakupované zásoby

procvičování účtování

Náklady a výnosy

testování účtování

Souhrnný test - DLOUHODOBÝ MAJETEK - Učebnice 1. díl - část A

procvičování otázky

Souhrnný test - DLOUHODOBÝ MAJETEK - Učebnice 1. díl - část C1

procvičování otázky

Souhrnný test - DLOUHODOBÝ MAJETEK - Učebnice 1. díl - část C3

procvičování účtování

Souhrnný test - KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK a DPH - Učebnice 1. díl - část A

testování otázky

Souhrnný test - KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK a DPH - Učebnice 1. díl - část A

testování otázky

Souhrnný test - KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK a DPH - Učebnice 1. díl - část B

procvičování otázky

Souhrnný test - KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK a DPH - Učebnice 1. díl - část C1

procvičování otázky

Souhrnný test - ZÁSOBY - Učebnice 1. díl - část C2

procvičování účtování

Zkouška

testování účtování heslo

Základy účetnictví

testování otázky stopky

Základy účetnictví 2022 - testové otázky kombinovné

testování otázky stopky

Účtování - Základy účetnictví - Dlouhodobý hmotný majetek

procvičování účtování