G a SOŠE Sedlčany

Škola

Daň z přidané hodnoty 2023

testování otázky

Daň z příjmů fyzických osob 2023

procvičování otázky

Daň z příjmů fyzických osob 2023

testování otázky

Daň z příjmů právnických osob 2023

testování otázky

Daňová evidence 2022 tvrzení ANO / NE

testování otázky

Daňová evidence 2023 testové otázky (více správných odpovědí)

testování otázky

Daňová evidence 2023 testové otázky (více správných odpovědí)

testování otázky

Daňová evidence 2023 tvrzení ANO / NE

testování otázky

Daňová evidence 2023 tvrzení ANO / NE

testování otázky

Finanční účetnictví 2022 tvrzení ANO/NE

testování otázky

Finanční účetnictví 2023 - testové otázky (jedna správná odpověď)

testování otázky

Finanční účetnictví 2023 - testové otázky (více správných odpovědí)

testování otázky

Finanční účetnictví 2023 tvrzení ANO/NE

testování otázky

Finanční účetnictví II. 2023 - účetní závěrka (více správných odpovědí)

testování otázky

Mzdy

procvičování účtování

Nakupované zásoby

procvičování účtování

Náklady a výnosy

testování účtování

Souhrnný test - DLOUHODOBÝ MAJETEK - Učebnice 1. díl - část A

procvičování otázky

Souhrnný test - DLOUHODOBÝ MAJETEK - Učebnice 1. díl - část C1

procvičování otázky

Souhrnný test - DLOUHODOBÝ MAJETEK - Učebnice 1. díl - část C3

procvičování účtování

Souhrnný test - KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK a DPH - Učebnice 1. díl - část A

testování otázky

Souhrnný test - KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK a DPH - Učebnice 1. díl - část A

testování otázky

Souhrnný test - KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK a DPH - Učebnice 1. díl - část B

procvičování otázky

Souhrnný test - KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK a DPH - Učebnice 1. díl - část C1

procvičování otázky

Souhrnný test - ZÁSOBY - Učebnice 1. díl - část C2

procvičování účtování

Zkouška

testování účtování heslo

Základy účetnictví

testování otázky stopky

Základy účetnictví 2022 - testové otázky kombinovné

testování otázky stopky

Základy účetnictví 2023 - Pravdivost tvrzení ANO / NE

testování otázky

Základy účetnictví 2023 - testové otázky (jedna správná odpověď)

testování otázky

Základy účetnictví 2023 - testové otázky (více správných odpovědí)

testování otázky

Účtování - Základy účetnictví - Dlouhodobý hmotný majetek

procvičování účtování

Účtování 2023 - Finanční účetnictví - Dlouhodobý majetek

testování účtování

Účtování 2023 - Finanční účetnictví - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

testování účtování

Účtování 2023 - Finanční účetnictví - Krátkodobý finanční majetek

testování účtování

Účtování 2023 - Finanční účetnictví - Náklady, výnosy, časové rozlišování

testování účtování

Účtování 2023 - Finanční účetnictví - Zásoby

testování účtování

Účtování 2023 - Finanční účetnictví - Zúčtovací vztahy

testování účtování

Účtování 2023 - Základy účetnictví - Dlouhodobý hmotný majetek

testování účtování

Účtování 2023 - Základy účetnictví - Krátkodobý finanční majetek

testování účtování

Účtování 2023 - Základy účetnictví - Náklady a výnosy

testování účtování

Účtování 2023 - Základy účetnictví - Zásoby

testování účtování

Účtování 2023 - Základy účetnictví - Zúčtovací vztahy, mzdy

testování účtování